Sebastiaan Stuij 498

Nederland heeft een ambitieuze doelstelling m.b.t. de duurzame energie transitie. Om dit proces te versnellen is actieve participatie van de burger onmisbaar. Met behulp van een slim verbonden apparaat, de ĎGreenpeaí, willen wij mensen bewust maken van de beschikbaarheid van duurzame stroom en ze coachen in hun verbruik, denk hierbij aan een soort Ďstoplichtí voor duurzame energie. Tools zoals de Greenpea kunnen de bewustwording en steun van het volk voor duurzame energie vergroten. De voordelen van duurzame energieproductie zal over de jaren duidelijker worden en daarmee ook hun begrip en steun voor de aanleg van windmolenparken en zonnepaneel velden.
Met inzicht in de herkomst en beschikbaarheid van duurzame energie kan de burger actief deelnemen aan de duurzame energietransitie!