Klimaatelzen 491

Veen bevat koolstof dat bij een laag waterpeil vrijkomt in CO2. Verhoging van het waterpeil voorkomt uitstoot. In Friesland zijn veenweidegebieden verantwoordelijk voor 30% v/d CO2-uitstoot, omhoog brengen van het waterpeil voorkomt dit. De els is een voordelig gewas (1 ŗ 2 euro per ton op veengrond) dat kan groeien in agrarische gebieden met een hoger waterpeil. Elzenhout is geschikt voor meubelen, houtenspeelgoed, draaiwerk, triplex, beeldhouwwerken, energieopwekking, stimulering v/d economie en terugbrengen van CO2-uitstoot. Met boeren, onderwijs, MKB en onderzoeksinstellingen willen we dit idee in praktijk brengen door het inrichten van een gebied met elzen en het tonen van elzenhoutenproducten.
De mogelijkheden van elzen in het verlagen van de CO2-uitstoot.