Klimaathuis Nederland 481

Science center met hoofdthema Klimaatverandering bestaande uit 3 pijlers:

1) interactief museum waar men een reis maakt van pool tot pool door de klimaatzones
2) experience center (technologische innovaties door bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid)
3) event/congres

Doelgroep: voornamelijk gericht op jeugd (4-16 jaar).

Conform het motto "Knowing is Changing" bewustwording vergroten over thema klimaatverandering.

Het science center wordt DE locatie omtrent klimaatverandering.
Het gebouw wordt circulair ontworpen en een landmark an sich.

Beoogde bezoekersaantallen: 400.000 per jaar.
Knowing is Changing!