Generatiepact 478

Doel van het Generatiepact is flexibiliteit, instroom en doorstroom binnen de organisatie verhogen.

Medewerkers van 60 jaar of ouder krijgen mogelijkheid om minder te gaan werken.
Door gedeeltelijk blijven werken blijft waardevolle kennis en ervaring binnen de organisatie.
Zij kunnen gefaseerd toegroeien naar het moment van volledige pensionering.
FinanciŽle belemmeringen worden weggenomen bij oudere medewerker die plaats wil maken voor jong talent.
Het draagt bij aan verminderen vergrijzing van het personeelsbestand en creŽert ruimte in de organisatie voor doorstroom van aanwezig talent.

Jongeren kunnen instromen daarmee krijgt de organisatie betere leeftijdsopbouw en benodigde impulsen voor het toegroeien naar de toekomst.

Verzilver talent van generaties