Honey Highway Een blijvend paradijs voor bijen in de bermen 465

Honey Highway is een oplossing voor het uitsterven van Bijen. Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, spoorrails en waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen wilde bloemenzaad afgestemd op de grondsoort zodat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. De bermen zijn uitermate geschikt omdat hier (op natuurgebieden na) geen kunstmest is. Hierbij is het belangrijk dat er voor een zolang mogelijke periode voedsel; stuifmeel en nectar te verzamelen is voor bijen zodat goed overwinteren mogelijk is. Met als doel het behouden en terugbrengen van inheemse wilde bijen en Nederlandse honingbijen.
Dat 1/3 van Nederland een kleurenzee wordt in dorpen en steden. Dat ondernemend Nederland dit opneemt in hun Duurzaamheids/Sociaal jaar verslag.