Creatie zichtbare regio ECOnomie 450

Het zichtbaar maken van de mensen achter de duurzame regio- activiteiten op sociaal, economisch en ecologisch vlak. Met als doel dat deze mensen elkaar beter leren kennen, regionaal en lokaal meer gaan samenwerken, elkaar versterken en gezamenlijk de regio meer waarde geven om tot een systeemtransitie te komen.
www.rivierenlandersinverbinding.nl
Stimuleer gebiedseconomie