Groenblauw Netwerk binnen Linge's Zorglandgoed 443

Het Groenblauw Netwerk binnen de groene gezonde omgeving van Linge's Zorglandgoed ontwikkelt een dynamische en levendige samenleving die de sociale cohesie tussen doelgroepen stimuleert, isolement van doelgroepen opheft en voorkomt, ruimte biedt tot persoonlijke ontwikkeling gericht op (gedeeltelijke of gehele) arbeidsparticipatie en gezondheid van deelnemers ondersteunt en/of bevordert.
Twee van de beoogde effecten van onze visie sluiten hierop aan:
ē Iedereen midden in de samenleving waarbij groen en dieren meehelpen de verbinding te maken tussen alle doelgroepen en leren leuk maken;
ē Community Care vanuit de oorsprong voeden en stimuleren, iedereen kan meedoen.

Iedereen doet ertoe, telt mee en staan naast elkaar om samen te werken aan een mooiere. duurzamere samenleving!