KrijgdeKleertjes 441

Kinderen worden snel groot, maar hun kleertjes niet!
Via KrijgdeKleertjes ruilen ouders kleding en kinderspullen zoals speelgoed, boekjes en (zelfs) kinderwagens. Dat kan online door pakketten met spullen via de website krijgdekleertjes.nl aan elkaar door te geven. Maar ook offline bij 20 'ruilpunten' in het hele land. Het ruilen gebeurt tijdens een ruilochtend of - middag. Dit is duurzaam en daarnaast zorgen de ruilsessies ervoor dat mensen in de wijk elkaar leren kennen.

Met 5000 leden is KrijgdeKleertjes uitgegroeid tot een landelijk netwerk van ruilers en vrijwillers die zorgen voor een lokale cyclus van hergebruik.
Om ruilen vanzelfsprekend te maken is een extra zetje nodig.