Stichting Frijl‚n 438

Stichting Frijl‚n onderzoekt en bevordert op kleine schaal bewust leven op het gebied van ecologie, (bio)diversiteit, circulaire economie, zelfredzaamheid (off grid), gezondheid en verbinding. Permacultuur pur sang.
Daarnaast biedt zij de mogelijkheid om kleine atelier- werk- en woonruimte te (ver)huren. En onderzoek te (laten) doen, in samenwerking met onderwijs- en onderzoeksinstellingen, naar een zelfredzame en duurzame manier van leven.
Ze stelt grond en materiaal beschikbaar om deze doelstellingen te realiseren.
Duurzaam Doen! we samen!