PlaytoWork 432

PlaytoWork is een gegamificeerd arbeidsbemiddelingsplatform, speciaal ontwikkeld voor mbo'ers. Op een eigentijdse en leerzame manier spelen zij online games, profileren en positioneren zij zich op de arbeidsmarkt. Werkgevers plaatsen hun vacatures op het platform, krijgen toegang tot de groeiende database met mboíers die ze, naast hard-skills, kunnen selecteren op soft-skills.
Jeugdwerkloosheid blijft een groot probleem in Nederland, terwijl er tegelijkertijd een grote schaarste is aan mboíers. Veel mboíers met potentie verschijnen niet op de radar van werkgevers. Door het spelen van serious games krijgen zij inzicht in zaken als persoonlijkheid en gedrag. Eigenschappen waar recruiters in toenemende mate op selecteren.
Er is een grote mismatch op de arbeidsmarkt tussen jonge, mbo-opgeleide, werkzoekenden en werkgevers waarbij het steeds meer gaat over mentaliteitsprofielen dan functieprofielen.