PakhuisB 392

PakhuisB is een plek waar mensen uit Breda e.o. die bezig zijn de stad, de samenleving en de economie van morgen vorm te geven, elkaar ontmoeten en samen-werken. Door te signaleren wie die Ďveranderaarsí zijn en ze een podium te bieden verbindt PakhuisB burgers, overheid, bedrijfsleven, onderwijs, enz. om zo de transitiebeweging te versterken. Op een creatieve en vernieuwende wijze draagt dit bij aan een duurzame samenleving.

https://www.maex.nl/initiatieven/pakhuisb

Door continu en steeds de vooruitgang aan te jagen en in de schijnwerpers te zetten, brengen we de transitie verder in beweging.