Recycled Park 377

Recycled park is het voorstel om de plastic vervuiling in de Nieuwe Maas op te vangen, vlak voordat het de Noordzee bereikt. Het opgevangen plastic wordt hergebruikt/recyclet om een nieuwe waarde aan de rivier toe te kennen. Van het plastic worden drijvende bouwstenen gemaakt voor een nieuwe groenvoorziening; drijvend park. Het plastic krijgt een nieuwe waarde als drijvend vermogen voor groen-voorzieningen. Drijvend groen is een meerwaarde voor de stad Rotterdam, maar zal ook een ecologische functie krijgen in de rivier. De bouwstenen worden zo ontworpen, dat ook aan de onderkant zich nieuw leven in het water kan gaan nestelen.

https://www.maex.nl/initiatieven/recycled-park

Plastic afval wordt opgevangen voordat het de Noordzee bereikt. Drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.