Wilskracht Werkt - Meedoen is ons motto 364

Stichting Wilskracht Werkt is een maatschappelijke organisatie die gericht is op de kracht van bewoners, door het samen brengen van vraag en aanbod in activering en participatie. Onze methodiek ďmeegaan, meedoen, meewerken, meemakenĒ past naadloos op wat er nodig is voor de participatie van kwetsbare burgers. Het Rotterdamse Wilskracht Werkt heeft participatie van alle Rotterdammers als doel en middel: wij zetten ons er voor in om samen met de inwoners meer mensen meer mogelijkheden en handvatten tot participatie te geven.

https://www.maex.nl/initiatieven/wilskracht-werkt---meedoen-is-ons-motto

De impliciete missie van Wilskracht Werkt is het bijdragen aan een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.