De wijk, dat zijn wij! 360

Hoveniersbedrijf A-Garden onderhoudt de komende drie jaar het groen in de openbare ruimte in Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven. Nieuw bij dit contract is dat de gemeente Dordrecht A-Garden ook vraagt om bewoners te betrekken bij het beheer en onderhoud van groen in de wijk. Zij doen dit onder de naam: 'De wijk, dat zijn wij!' Waarbij Dordtenaren zelf groen gaan onderhouden en zwerfafval opruimen.

https://www.maex.nl/initiatieven/de-wijk-dat-zijn-wij

ĎĎDŲrpsZŲrg Ulrum heeft tot doel om ervoor te zorgen dat alle Ulrumers, ook degenen die zorg in welke vorm dan ook nodig hebben, kunnen wonen en leven in Ulrum zolang zij dat willen.íí