de stadsboswachter 352

De Stadsboswachter zorgt voor beheer, behoud en beleven van het stadsbos. Hij bouwt het stadsboswachtershuis als ontmoetingsplek en werkplaats voor de makers, bewoners, ondernemers en beheerders van de stad. Alle bomen in de stad vormen samen het stadsbos. Bomen zorgen voor een leefbare, groene, klimaatbestendige stad waarin het fijn en gezond leven is. Dit stadsbos heeft een boswachter nodig. De Stadsboswachter! Het Stadsboswachtershuis wordt de ontmoetingsplek en de werkplaats waar makers, bewoners, ondernemers en beheerders elkaar ondersteunen om het stadsbos te beheren, te behouden en te beleven. Het huis wordt duurzaam gebouwd door boombeheermaterialen, zoals boompalen te recyclen.

https://www.maex.nl/initiatieven/de-stadsboswachter

De aanpak van de Stadsboswachter is uniek, door zijn kennis en ervaring van het vak boomverzorging te combineren met beeldende kunst, culturele evenementen en vormgeving.