Stichting BRICKS 351

De missie van stichting BRICKS is het ondersteunen van gezinnen, zodat zij meer en meer tot een plek worden waar kinderen zich veilig voelen, zichzelf durven zijn en zich kunnen ontwikkelen tot de persoon zoals zij bedoeld zijn. Wij geloven dat hierdoor gezinnen ontstaan waar liefde, respect en vertrouwen kenmerkend zijn voor de relaties. Dit willen we bereiken door ouders toe te rusten tot zelfbewuste opvoeders, hen ondersteunen in die zaken waar zij tegenaan lopen. Ook willen we kinderen een plek bieden en momenten geven waar zij kunnen opbloeien.

https://www.maex.nl/initiatieven/stichting-bricks

We willen een positieve bijdrage leveren aan het proces waarin kinderen mensen worden zoals zij zijn bedoeld.