Repair Kid 342

Repair Kid is een geweldig project bedoeld om milieubewustzijn, creativiteit en oplossingsgericht denken bij kinderen te bevorderen. Bij Repair Kid krijgen kinderen de gelegenheid om met gereedschap en onder begeleiding apparaten die al kapot zijn uit elkaar te halen en vervolgens te onderzoeken wat je met de materialen die dan ter beschikking komen nog kunt doen. Ze worden zich op deze manier bewust van wat we eigenlijk allemaal klakkeloos weggooien en kijken voortaan met andere ogen naar wat afval eigenlijk is of kan zijn.

https://www.maex.nl/initiatieven/repair-kid

Het slopen van de apparaten bevordert niet alleen de vaardigheden met gereedschap, maar het wakkert ook de creativiteit aan en het nodigt uit tot omdenken en samenwerken.