Ecofalt 321

Ecofalt is een nieuw product voor het maken van gesloten verhardingen, een alternatief op asfalt. Ecofalt heeft de uiterlijke kenmerken van regulier warm asfalt maar wordt, wat uniek is in Nederland, volledig koud geproduceerd. Dit levert bij productie, een reductie van 100% in gasverbruik en CO2 Ėuitstoot op. Een andere unieke eigenschap van Ecofalt is dat de onder- en tussenlaag voor maar liefst 90% uit gerecycled slooppuin bestaan. Ecofalt wordt volledig op omgevingstemperatuur geproduceerd. Waar bij het mengen voor regulier asfalt een productietemperatuur van 180 graden Celsius nodig is kunnen we dit bij Ecofalt al realiseren bij 15 graden.

https://www.maex.nl/initiatieven/ecofalt


Wanneer we 1% van de productie van asfalt per jaar vervangen door Ecofalt, besparen we een gemiddeld gasverbruik van 420 huishoudens en 1540 ton CO2 Ėuitstoot.