New World Campus 299

De New World Campus is dť plek waar baanbrekende oplossingen worden gevonden voor lokale en mondiale vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Door professionals uit verschillende vakgebieden op een fysieke campus in Den Haag samen te brengen ontstaan vernieuwende oplossingen voor de Wicked Problems waar onze samenleving voor staat. De Campus functioneert als een ecosysteem waar ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, lokale overheden en investeerders samenwerken aan innovatieve oplossingen die een grote duurzaamheidswaarde hebben. Het verbinden van kennis aan ondernemerschap en het creŽren van impact staan centraal op de New World Campus.

https://www.maex.nl/initiatieven/new-world-campus

De New World Campus is dť plek waar baanbrekende oplossingen worden gevonden voor mondiale vraagstukken op het gebied van internationale duurzame ontwikkeling.