MIJNwijk 297

MIJNwijk is ontstaan vanuit de gedachte dat afval kan fungeren als vliegwiel voor leefbaarheid, sociale cohesie, participatie, werkgelegenheid, nieuwe bedrijvigheid, duurzaamheid en samenwerking tussen instellingen, ondernemers en burgers in een wijk. De MIJN staat voor: 'gezamenlijk vormgeven aan de wijk' en 'mijnbouw van grondstoffen en talent'. Niet alleen het afvalprobleem in de hoogbouw, maar ook het versterken van de lokale economie en sociale cohesie is onderdeel geworden van het project. Samen met de krachten en talenten van de bewoners werken we aan een leefbaardere wijk.

https://www.maex.nl/initiatieven/mijnwijk

Op deze manier weten de wijkbewoners de weg steeds beter te vinden naar het realiseren van hun wensen en ideeŽn voor de wijk en kunnen zij zich op alle fronten verder ontwikkelen.