Vereniging De Bloesem 273

Drijfveer voor de oprichters van de Bloesem was de leefbaarheid van Wormerveer-Noord, een volkswijk met voornamelijk een wat oudere, minder kapitaalkrachtige bevolking te behouden. Met elkaar zorgen dat we zolang mogelijk zelfstandig blijven, niet vereenzamen en ons maatschappelijk betrokken voelen.

https://www.maex.nl/initiatieven/vereniging-de-bloesem

Drijfveer voor de oprichters van de Bloesem was de leefbaarheid van Wormerveer-Noord, een volkswijk met voornamelijk een wat oudere, minder kapitaalkrachtige bevolking te behouden.