Pilot Hoogvliet Oudeland 272

Gemeente Rotterdam werkt op NME gebied samen met Abela, Buurtlab, Rotterdams Milieu Centrum, Speeldernis in een NME coalitie. Er zijn o.a. een wijkonderzoek en een bijeenkomst voor bewoners en professionals gehouden. Vervolgens is er een natuurlijke plek in de wijk gerealiseerd waar de behoeften van onderwijs, burgers en gemeente samenkomen. Vervolgens heeft MO/GGD een aanvullende opdracht verstrekt aan de NME-coalitie om ook ďkwetsbare wijkbewonersĒ als doelgroep mee te nemen. Zij worden getraind tot groencoaches en tuinmannen en Ėvrouwen. Bewegen in en rond de buurt is hierbij een onderdeel.

https://www.maex.nl/initiatieven/pilot-hoogvliet-oudeland

Deze coalitie is gezamenlijk een pilot gestart in Hoogvliet, waarbij de vraag naar NME dichtbij van het onderwijs, de buurtbewoners en de kinderen in de wijk Oudeland onderzocht is.