BewonersPlatform Ypenburg 259

Het BewonersPlatform Ypenburg is momenteel een vereniging van alle Ypenburgse bewonersorganisaties.
Doelstellingen:
-Belangenbehartiging Ypenburgse bewoners en bewonersorganisaties richting gemeente, politiek en maatschappelijke organisaties zoals Voorwelzijn
-Ondersteunen en uitvoeren van activiteiten ter verbetering leefbaarheid, saamhorigheid en duurzaamheid
-Bevorderen samenwerking tussen bewonersorganisaties

https://www.maex.nl/initiatieven/bewonersplatform-ypenburg

Belangenbehartiging Ypenburgse bewoners en bewonersorganisaties richting gemeente, politiek en maatschappelijke organisaties