withthegrid 207

Withthegrid ontwikkelt sensoren en algoritmen voor beheerders van energie- en water distributiesystemen. Onze oplossingen stellen netbeheerders in staat hun netten op een duurzamere manier te beheren wat hun toegevoegde waarde vergroot voor klanten en de kosten verlaagd. Gemeenschappelijke energie- en waterdistributiesystemen zijn de reden voor het bestaan van methetnet. Complete verduurzaming van de energievoorziening vraagt om systeembeheerders die de kosten laag houden en toegevoegde waarde bieden aan zowel klanten die zelf hun bronnen opwekken als klanten die daar geen mogelijkheid toe hebben.
De transitie naar een volledig duurzaam systeem is alleen mogelijk met een volledig geÔntegreerd en intelligent net.