enie.nl 205

Enie.nl is een idealistisch familiebedrijf. Wij geloven dat mensen in de toekomst zelfstandig energie kunnen beheren, zonder tussenkomst van leverancier of producent. Zonne-installaties zijn dť manier om duurzame energie op te wekken. Deze vorm van energie is altijd in overvloed aanwezig. We hoeven het alleen nog maar te benutten. Enie.nl wil de markt voor duurzame zonne-energie openbreken. Wij willen zonne-energie toegankelijk maken voor iedereen die vandaag wil besparen op de maandelijkse kosten en wil beginnen met het bouwen aan de duurzame wereld van morgen.
Duurzame energie is de puurste vorm van energie. Het belast het klimaat niet onnodig.