Fair Gold Foundation 154

In augustus 2015 heb ik de Fair Gold Foundation opgericht om elektronisch afval van consumenten en het MKB in te zamelen en op veilige en verantwoorde wijze te recyclen. Zo kunnen de kostbare mineralen en niet-hernieuwbare grondstoffen uit het elektronisch afval worden hergebruikt. Met de opbrengst van het ingezamelde elektronisch afval steunen wij onze lokale partners in Zuid-Amerika met onder andere een belangrijk herbebossingsproject. Zo maken we het elektronisch afval weer circulair. We informeren scholieren over het belang van recycling en de schadelijke gevolgen van goudmijnbouw. Daarmee creŽren we consumenten bewustzijn onder een grote groep IT consumenten: de jongeren!
Ik vertel het verhaal: het verhaal van de mensen daar, maar ook het verhaal van de mensen hier. Ik zet me in voor bewustwording.