Sustainable Business Battle Leiden & The Hague 138

Het is een wedstrijd waarbij studenten van alle achtergronden aan de slag gaan met een lokale vertaling van een mondiaal duurzaamheidsvraagstuk. Het doel is om aan duizenden Leidse en Haagse studenten te laten zien dat duurzaamheid en bedrijfsleven samen kunnen en moeten gaan. De eerste versie was zaterdag 13 mei.
Duurzaamheid en bedrijfsleven kunnen en moeten samen gaan!