Terracaza.nl | Let's get used to share! 120

Terracaza verbindt partijen aan elkaar en vormt daarmee een waardevolle bijdrage aan de Cirulaire Economie. De vraag en het aanbod van grond- en bouwstoffen worden met elkaar verbonden op Terracaza.nl, zodat de gebruiker altijd en overal, dichtbij en zelf vrijkomende en/of benodigde partijen kan verhandelen.

Terracaza gelooft dat een duurzame bedrijfsvoering samengaat met een optimaal behoud van de leefomgeving en duurzaam gebruik van onze aarde. Het delen van in de keten aanwezige grondstoffen voorkomt het onnodig delven van nieuwe grondstoffen en grote transportafstanden (uitstoot CO2). Door vrijkomende grondstofstromen in beeld te brengen wordt hergebruik gestimuleerd.
Of het nu kennis is, materialen, materiaal, let's get used to share!