Koolstofheffing en dividend 108

Een ťcht slimme klimaatoplossing? Koolstofheffing en dividend is een nationale CO2-prijs die direct en budgetneutraal aan alle huishoudens wordt uitgekeerd. Dit genereert draagvlak want een meerderheid gaat er maandelijks op vooruit. De energietransitie wordt eerlijker: het dividend lost het probleem op dat lage inkomensgroepen meer inleveren dan hoge. De CO2-heffing maakt klimaatvriendelijke producten relatief goedkoper. Bovendien is de maatregel politiek neutraal: liberalen zijn blij met marktwerking, terwijl de progressieve vleugel de eerlijke verdeling en versnelling van de energietransitie waardeert. Klimaatlobby.nl pleit als burgerbeweging voor deze maatregel, die door economen als Rick van der Ploeg en Barbara Baarsma wordt toegejuicht.

Een onpartijdige klimaatoplossing in de vorm van een CO2 prijs met draagvlak? Koolstofheffing en dividend!