Synexpand 101

Doormiddel van uitzetting en krimp kunnen wij elektriciteit maken van zonnewarmte en restwarmte zodat er geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn
investeer in mij , bewijs uzelf een dienst en doe uw kinderen enkleinkinderen een gunst!