PowerNEST 079

PowerNEST is een module die energie opwekt uit wind en zon dmv een geintegreerde architectonisch aantrekkelijke oplossing voor bovenop platte daken van hoogbouw. Het wekt minstens 3 keer meer energie op dan zonnepanelen, en kan een gebouw van 10 verdiepingen volledig energieneutraal (NOM) maken. PowerNEST is toepasbaar op 4000 gebouwen in Nederland, en kan een enorme bijdrage leveren aan de 2020 doelen met grote exportpotenties. De technologie is getest en gevalideerd middels een pilot in de Eemshaven. We hebben politieke steun nodig voor snellere implementatie. Er staan veel regels in de weg om de benodigde snelle stappen te kunnen maken.
Help ons sneller en meer PowerNEST-en op hoogbouw te implementeren door versoepeling van regelgeving, zodat wij ook straks alle hoogbouw van Nederland nul-op-de-meter kunnen maken!