Leefbare, gezonde en betaalbare huisvesting voor allen 077

Wonen kan circulair, energiezuinig, social en betaalbaar zijn voor iedereen, waarmee een positieve bijdrage geleverd wordt aan het terugdringen van milieubelasting, afvalbergen en CO2 uitstoot. Tegelijkertijd draagt voldoende betaalbare en innovatieve woonruimte bij aan het enorme en groeiende woonruimtetekort in vooral stedelijke gebieden.
Een gezonde toekomst? - Natuurlijk circulair!