Heat Dump Electricy Surges 071

Door de grote overmaat aan electriciteits productie gedurende dagen met veel wind en zon wordt de elctriciteitsprijs soms negatief. Het overschot bedraagt soms 1 GW en zal in de toekomst nog veel meer worden op momenten van veel wind of zon. De enige manier om zulke grote hoeveelheden stroom op te vangen is niet in accu's maar door deze om te zetten in warmte. Een warmtebad van 100 by 100 by 10 meter kan bijna 10 GWh opgeslagen worden. Dit warme water kan gebruikt worden voor de warmtenetten in Amsterdam en Rotterdam
Electriciteitsopslag in de vorm van warmte voor de stadsverwarming