Een muisstille Windside Windturbine voor elk Woonhuis. 120

Voor de Wereld van Morgen is het belangrijk dat elk woonhuis zijn eigen duurzame energie kan opwekken, opslaan en gebruiken.
Windenergie is eeuwenlang een belangrijke energie bron, ook voor het woonhuis van de toekomst.
Samen met architecten heb ik voorbeelden uitgewerkt om de muisstille trillingvrije Windside windturbines (0-5dB), in en op gebouwen en woonhuizen te verwerken.
Veel Overheden en Mensen weten niet, dat Windenergie ook mooi en muisstil kan zijn en de ideale duurzame energie bron is voor het gebruik binnen de bebouwde omgeving.
Elk woonhuis zijn eigen muisstille Windside windturbine.