zonnespoorweg 101

Het hele spoor in Nederland overkappen met zonnepanelen.
Voordeel: Er gaat geen grond verloren aan zonneweiden (zoals men dat wil in Middelburg, wijk Mortiere).
Op dat perceel kan je beter bloemen zaaien voor de bijen. Geen bloemen, geen bijen, geen eten!
Treinrails overdekt: geen last van sneeuw en bladeren.
Zaai bloemen voor bijen op braakliggend grond, geen zonnepanelen!