GeothEc 097

Door twee bestaande technieken te combineren, OTEC en geothermische elektriciteitswinning, is het mogelijk om overal in Nederland op een betrouwbare en volledig duurzame wijze continu elektriciteit op te wekken. Bij Ocean Thermal Energy Conversion wordt oppervlaktezeewater gebruikt om een vloeistof met een laag kookpunt (zoals ammoniak 25% met een kookpunt van 36 graden Celsius) te verdampen. De damp drijft een turbine aan. Opgepompt diepzeewater zorgt voor condensatie van de damp.
GeothEc gebruikt aardwarmte als warmtebron. Koeling door warmteafvoer naar woningen, etc. Door het werkingsprincipe van OTEC toe te passen, hoeft het opgepompte water slechts 40-45 graden celsius te zijn.
Door toepassing van GeothEc kan Nederland binnen een tiental jaren op een volledig duurzame wijze volledig in haar elektriciteitsbehoefte voorzien.