Zeewater ipv Gas (letterlijk) 082

Zou het een mogelijkheid zijn om de plaats die gas achterlaat, als het uit de bodem wordt gehaald, op te vullen met zeewater....
Dit zou bodemdaling tegengaan met name Groningen, maar ook op andere plaatsen in de wereld waar dit aan de orde is en ivm zeespiegel stijging is er volgens mij zeewater genoeg.
Aannemende dat de gasvoorraad zit op een plek onder grondwater niveau.
Misschien kan op deze manier ook meer gas omhoog worden "geduwd"?

Met zeewater in plaats van gas sla je twee vliegen in een klap.