Zonnewind 063

In Nederland staan ruim 2000 windturbines. De masten zijn gemiddeld zo'n 60mtr hoog, diameter 4mtr.
Bevestig aan deze masten zonnepanelen/cellen. Per mast kan dan ongeveer 50 mtr hoog x 3/4diameter (=/-8mtr)= 400m2 zonnecel geplaatst worden. Dit x 2000masten =80.000m2. Dit keer 130kwh/jr/m2=meer dan 10milj.kwh/jr. Infrastructuur voor transport elektriceit is aanwezig.
Haal maximaal rendement uit investering in duurzame energie