Energie uit het riool 033 25-

het principe is zo, we hebben een heel netwerk van riolering systemen in de steden, soms zijn er riolering die moeten vervangen worden. het idee is dat een generator die energie opwekt uit stromend water de water die door de rioolstroomt. hierbij zullen er naast mekaar liggende generatoren geplaats worden, die samen tot 1 groot energiebron vormen die bepaalde dorpen tot steden helpt bij de energie
denk niet alleen aan zonne panelen en windenergie denk verder