Internationale congressen, grote festivals en andere evenementen veroorzaken uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen vooral als gevolg van reisbewegingen van bezoekers, energieverbruik, overnachtingen en papierverbruik. Samen met de Climate Neutral Group heeft Duurzame Dinsdag de voetafdruk in kaart gebracht , deze zoveel mogelijk gereduceerd en alle onvermijdelijke uitstoot gecompenseerd. Om de CO2 uitstoot te reduceren vraagt de organisatie van Duurzame Dinsdag alle genodigden indien mogelijk met het openbaar vervoer naar het evenement te komen. Daarnaast wordt er op Duurzame Dinsdag een volledig ecologische lunch gebruikt. Om de onvermijdelijke uitstoot te compenseren is er ge´nvesteerd in projecten waarbij fossiele brandstoffen worden vervangen door duurzame, schone energie. Hierdoor wordt CO2 uitstoot voorkomen en wordt klimaatverandering tegengegaan..

 

Windmolenpark

Voor dit evenement is er ge´nvesteerd in een windmolenpark in Taiwan. De belangrijkste energiebronnen van Taiwan bestaan uit fossiele brandstoffen, veelal ge´mporteerd. In het land zelf wordt nauwelijks ge´nvesteerd in technologieŰn voor wind en zonne-energie doordat de elektriciteitsprijzen extreem laag zijn. Hierdoor zijn dergelijke projecten economisch moeilijk haalbaar. Climate Neutral Group steunt de opzet van het grootste windmolenpark van Taiwan: een project van 45 windturbines die maar liefst 67.000 huishoudens van groene stroom zullen gaan voorzien. Hierdoor wordt CO2 uitstoot (als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen) voorkomen. Bovendien wordt Taiwan hierdoor minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen en zorgt het project voor werkgelegenheid en kennisoverdracht van windenergietechnologie. Alle projecten van Climate Neutral Group worden geverifieerd door onafhankelijke, door de UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) geaccrediteerde organisaties. Dit project is gecontroleerd door SGS en voldoet aan de Gold Standard, een van de hoogste kwaliteitsstandaarden voor klimaatprojecten.

 

Voor meer informatie over het Taiwanese Windmolenpark kunt u HIER een informerende PDF downloaden.

 

Climate Neutral Group in het kort
Climate Neutral Group is een bedrijf met een maatschappelijke doelstelling dat streeft naar een klimaatneutrale wereld. Onze ambitie? Nederland 100% klimaatneutraal! Climate Neutral Group helpt organisaties en consumenten om inzicht te krijgen in hun CO2 -voetafdruk, adviseert hoe zij deze uitstoot kunnen reduceren, en biedt tevens de mogelijkheid om de CO2 -uitstoot te compenseren door investering in duurzame energie- en bosprojecten. CNG bestaat sinds 2002 en is als pionier op het gebied van klimaatneutraliteit uitgegroeid tot marktleider in de Benelux met aansprekende klanten als Cordaid, de Rijksoverheid, PricewaterhouseCoopers en TNT Groep.

Projecten van Climate Neutral Group
Climate Neutral Group zorgt voor compensatie van CO2 -uitstoot door te investeren in duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Duurzame energieprojecten voorkomen de uitstoot van broeikasgassen. U kunt dan denken aan windmolenparken, biogasinstallaties of waterkrachtcentrales. Deze klimaatprojecten zorgen voor een vermindering van CO2 in de atmosfeer en dragen dus daadwerkelijk bij aan het tegengaan van het klimaatprobleem. Naast de CO2 reductie hebben de projecten van CNG ook positieve effecten voor de lokale gemeenschap in de vorm van bijvoorbeeld extra werkgelegenheid, kennisoverdracht en inkomsten.

 

  

 

Voor informatie over Climate Neutral Group en onze projecten kunt u surfen naar www.klimaatneutraal.nl.