Groene spreekuren ('Politiek is Timing')

Duurzame Dinsdag biedt jouw idee of initiatief een podium in Politiek Den Haag.

Maar… hoe doen wij dit? Behalve dat jouw idee in het koffertje zit dat we het kabinet aanbieden, organiseren wij ook Groene Spreekuren.

In gesprek met Rinske van Noortwijk (directeur en mede-oprichter van Greenwish).

 

De missie van Greenwish is om het makkelijker te maken duurzame maatschappelijke ideeën te realiseren. Zij doen dit door met hun kennis en expertise een brug te vormen tussen mensen met goede ideeën en organisaties die daar belang bij hebben.

In dit kader is Greenwish één van de partners van Duurzame Dinsdag. De partner die ieder jaar een analyse maakt van de ideeën en initiatieven in de koffer.

Rinske: ‘Door het maken van die analyse signaleren wij trends en knelpunten op het gebied van duurzaamheid.’

De uitkomsten van dit rapport zijn ook van belang voor de politiek. Zij kunnen een verschil maken door bijvoorbeeld wet- en regelgeving aan te passen. Door het organi-seren van een open gesprek tussen initiatiefnemers, Kamerleden en fractiemedewerkers, hoort de politiek wat er speelt, wat er nodig is om zaken te versnellen of te verbeteren en wat de politiek daaraan zou kunnen bijdragen. Een Groen Spreekuur heeft dus een Apolitiek-karakter.

Rinske: ‘Zie het als informatie-vergaren van de Kamerleden.’ Het is dan aan de Kamerleden om er iets mee te doen, of niet.

 

Het mooiste is als er direct kan worden doorgepakt zoals gebeurde met het initiatief van Vincent van Rijsewijk in 2013.

Rinske: ‘Vincent pleitte voor natuurlijke bestrijdingsmiddelen in de landbouw, zoals knoflook- en uienextract. Het probleem was dat boeren dit helemaal niet mochten gebruiken. Alleen gecertificeerde bestrijdingsmiddelen waren toegestaan. Knoflook was niet te certificeren en kon daardoor ook niet als bestrijdingsmiddel worden ingezet. Na het Groene Spreekuur heeft D66 samen met van Rijsewijk een motie geschreven waarna de wet is aangepast.’

Vaker zijn de uitkomsten van een Groen Spreekuur niet direct terug te leiden tot concrete wetsveranderingen.

Rinske: ‘Politiek is timing. Het is maar net of een partij er meteen mee aan de slag wil of kan.’

 

Wat is het effect van een Groen Spreekuur?

 

Rinske: ‘Het draagt bij aan de bewustwording van de politiek van ‘rare kronkels’ in wet- en regelgeving waar het maatschappelijke duurzame initiatieven aangaat. Een bewustwording die wordt omgezet in extra argumentatie tijdens politieke debatten.

Zo zijn wij al heel lang bezig om ‘kleinschalige financieringen’ op de agenda te krijgen. Bijvoorbeeld kleine bedragen voor prototypes of marktverkenning. Nu pas is dit onderwerp ’rijp voor de politieke agenda’.


'Effecten en veranderingen zijn er dus wel degelijk maar meestal op de lange termijn waardoor het zich buiten ons gezichtsveld bevindt.’

 

Heeft een Groen Spreekuur genoeg waarde?

Rinske: ‘Je moet goed bedenken dat er veel wordt gelobbyd in Nederland. Allerlei bedrijven hebben fulltime lobbyisten in dienst voor beïnvloeding van beleidsmakers. Probeer daar maar eens tussen te komen als gewone burger. Door middel van Duurzame Dinsdag en Groene Spreekuren kun je wel je onderwerpen onder de aandacht brengen van de politiek. Dat vind ik het mooie aan dit concept.’

Ook dit jaar zit er weer een Groen Spreekuur in de pen, waarover op een later tijdstip meer. Houd onze nieuwspagina in de gaten.