Initiatiefnemer

J.A. Philipsen, Stichting Kerkenbedrijf Rotterdam

Naam/namen initiatiefnemer(s)
J.A. Philipsen Stichting Kerkenbedrijf
www.wwcf.nl

E-mail adres
info@wwcf.nl


Provincie
Zuid Holland

Adres
Schuddebeursstraat 3A

Postcode
3086 HT

Plaats
Rotterdam

Doel
Educatieve leerboerderij


Doelgroep(en)
Wezen,kinderen en vrouwen

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een groepje ongeorganiseerde burgers
Ja, van georganiseerde vrijwilligers
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een commerciele organisatie

Omschrijving initiatief
Op 2 Ha grond is gebouwd 1 multiefunctionele loods voor velerlij activiteiten, 1 Slaapgebouw met douce en toiletruimten, 1 keukeneetzaal, 1 Gasthuis en diverse stallen voor groot en kleinvee, tuinen voor groente en fruit, compost ruimte en viskweekvijver. Naschools oderwijs, Engels Computer, Muziek en dans alsmede het maken van traditionele kleding.Voor een onafhankelijke toekomst is een varkensfokkerij annex slachterij het belangrijkste onderdeel naast eigen energie voorziening als Biogas en zonne energie

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Het project is bedoeld als voorbeeld voor een nieuwe vorm van wezenopvang komend tot een zelstandige status met als nevenfunctie een leerproject voor de omgeving.

Dit bewijst zich nu in het dagelijks bezoek van ruim 50 kinderen uit de omgeving die geen dag overslaan

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Het benutten van afvalproducten om een kringloop te bewerkstelligen en kennismaken met ideeen als irrigatie, kweken van vis enz.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Om met dit concept als voorbeeld en nieuwe ideen te komen tot een gelijkwaardige vorm van steun aan de derde wereld

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Geld en aandacht van de grote NCO,s voor navolging in mischien aangepaste vorm ?