Naam initiatief
Marokkaans Ondernemers Netwerk

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Redouan Boussaid (Stew), M'Barek ben Addi (Stew), Ahmed Larouz (Mex-it), Rahma el Mouden (MAS dienstverleners), Abdel Boulal (ICPAdvies)

E-mail adres
info@mon-amsterdam.nl  

Provincie
Heel Nederland

Adres
Oostenburgervoorstraat 172

Postcode
1018 MR

Plaats
Amsterdam

Doel
- Het faciliteren en ontwikkelen van een netwerk voor de gevestigde (Amsterdamse) ondernemers van Marokkaanse afkomst.
- Matchmaker tussen de informatiebehoefte en het reeds bestaande aanbod van diensten (in Amsterdam)
- MON zet zich in voor het verbeteren van het imago van Marokkaanse ondernemers

Doelgroep(en)
MON is er voor ondernemers en richt zich specifiek op de Marokkaanse ondernemers

Door wie is het initiatief gestart?
Groep ondernemers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Financiele ondersteuning van een overheids organisatie

Omschrijving initiatief
Ondernemers hebben de behoefte aan adequate informatie en advies als het gaat om het runnen van een eigen bedrijf. In de praktijk worden zij vaak geleid door veelal dagelijkse vraagstukken van praktisch aard. Gefocust op de dagelijkse gang van zaken worden de consequenties van kansen en bedreigingen vaak onvoldoende herkend of verkeerd ingeschat en lopen zij tegen knelpunten aan. Ondernemers die met een gepaste afstand naar hun bedrijf kunnen kijken en hier over met anderen praten zijn veel beter in staat om de bedrijfsproblematiek te overzien.

In Amsterdam, maar ook elders in Nederland worden deze knelpunten vooral gesignaleerd bij Marokkaanse Ondernemers.

Ondanks dat MON zich nadrukkelijk richt op de doelgroep van Marokkaanse Ondernemers is een ieder welkom die zich herkent in onze activiteiten en hieraan een bijdrage kan leveren. Voorwaarde blijft wel dat deze interesse steeds gerelateerd dient te zijn aan het ondernemerschap

MON heeft als visie: Het faciliteren en ontwikkelen van een netwerk voor de gevestigde Amsterdamse ondernemers van Marokkaanse afkomstí.

MON is nu vooral actief in Amsterdam en zal binnenkort de steden Leiden, Den-Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en de provincie Flevoland aandoen.

De gesprekken hierover zijn reeds gaande.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
MON slaat een brug tussen Marokkaanse ondernemers en het reeds bestaande aanbod van diensten in Amsterdam. Deze groep ondernemers blijkt in de praktijk moeilijk bereikbaar door verschillende (overheids)instanties. Daarnaast zet MON zich in voor het verbeteren van het imago van Marokkaanse ondernemers.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
MON biedt een platform ter versterking van onderling ondernemerscontact. MON probeert door het organisaren van activiteiten vooral de netwerkgedachte onder de aandacht te brengen van Marokkaanse ondernemers.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Daar waar soortgelijke initiatieven in het verleden zijn gestrand heeft MON in korte tijd een grote naam en veel aanzien verworven. Wanneer men bezig is een specifieke doelgroep, in dit geval Marokkaanse ondernemers, te benaderen dan ervaart deze doelgroep een stuk herkenning als erg positief.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Vijf goed gemotiveerde Marokkanen.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.mon-amsterdam.nl