Naam/namen initiatiefnemer(s)
IC management consult (International Co-operation)
Demin, bureau voor demografie en innovatie

 

E-mail adres
ic.mc@planet.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Prof. Pullelaan 19

Postcode
3571 JB

Plaats
Utrecht

Doel
innovatieve concepten ontwikkelen vanuit internationale samenwerking

Doelgroep(en)
maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele ondernemer

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)

Omschrijving initiatief
De Nederlandse lokale fietsinfrastructuur (en fiets) onder de aandacht brengen van die regio's en stedelijke gebieden in de wereld waar verkeer en vervoer voor aanzienlijke lokaal meetbare milieubelasting zorgen.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
minder autokilometers, wereldwijd

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
* NL fiets is meer 'design for all'. niet uitsluitend (zoals in veel delen van de wereld) sportfiets voor jonge mensen.
* voor structurele aanpak van lokale vervoersproblematiek kan fietsen zinvol zijn, indien er een infrastructuur voor wordt neergezet.
* Voorbeelden (best practices) bestaan er al (NL)

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
nieuwe exportkansen
milieugericht ondernemen

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
steun voor handelsmissies