Naam initiatief
Duurzame ontwikkeling anders op de politieke agenda

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Green Wish en Echte Welvaart

E-mail adres
m.boland@echtewelvaart.nl

Provincie
Heel Nederland

Adres
Niasstraat 1

Postcode
3531 WR

Plaats
Utrecht

Doel
De politiek voeden met vernieuwende, pakkende onderwerpen en themaís, om duurzame ontwikkeling en milieu in een nieuwe, andere vorm op de politieke agenda te zetten. Wij zorgen ervoor dat creatieve initiatieven en ideeŽn van burgers op een verrassende manier politici inspireren.

Doelgroep(en)
Leden van de Tweede Kamer en de Provinciale Staten

Door wie is het initiatief gestart?
Overig

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een overheidsorganisatie

Omschrijving initiatief
Het idee is om een groep van 21 politici - ĎGroep 21í - te formeren van leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten om mee te doen aan dit project. We zoeken leden die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling en voor zichzelf een kans zien zich hierop te profileren. Politici van alle politieke gezindten kunnen meedoen. Het gaat dus niet alleen om politici met milieu of natuur in de portefeuille.

Uit het totale potentieel aan leden van de Tweede Kamer en Provinciale Staten formeren wij een groep van 21 politici: de Groep 21. We kiezen specifiek voor een groep van 21 politici, om de link met de 21e eeuw te benadrukken. Volgens ons vereist deze eeuw een nieuwe vorm van politiek bedrijven: transparantie, dichtbij wat er in de samenleving gebeurt. Via de oproep ďKen jij een politicus met lef!?Ē (zie flyer in het koffertje of kijk op www.echtewelvaart.nl) komen we tot een selectie. Een stukje competitie sluiten we niet uit.

De Groep 21 brengen wij in contact met themaís en ideeŽn rond duurzame ontwikkeling. Het zijn stuk voor stuk themaís die wij hebben afgeleid van burgerinitiatieven die ons bereiken via onze netwerken. Wij vangen de signalen Ė bij wijze van antenne Ė en verbinden deze aan het mandaat van de politiek, met de Groep 21 als versterker en zender naar andere politici.

Wij genereren publiciteit voor de Groep 21 als zijnde politici die zich op duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw willen profileren. Het fenomeen Duurzame Dinsdag zien we een rol spelen in de agendering. Dit soort publieke momenten wordt aangegrepen om naar buiten te treden in de publieke en de politieke arena.

Voor de Groep 21 organiseren wij inspirerende, originele ontmoetingen rond onderwerpen die duurzame ontwikkeling verbeelden. We gaan spreekwoordelijk op een zeepkist staan en laten onderwerpen en themaís de revue passeren. Idee-aandragers en Groene Wens-houders zijn bij wijze van Ďcase studyí aanwezig. Dit zijn mensen uit de netwerken van GreenWish en Echte Welvaart die in staat zijn om over het eigen belang heen te kijken, waardoor niet het burgerinitiatief zelf maar de thematiek eromheen centraal staat. De politici staan in contact met de idee-aandragers en voeden elkaar over en weer op nieuwe zienswijzen en invalshoeken op duurzame ontwikkeling, waar het initiatief illustratief voor is. Wij gaan er vanuit dat de politici dermate geÔnspireerd raken, dat zij onderwerpen zullen omarmen, en zich hiermee zullen gaan profileren.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Het bevordert duurzame ontwikkeling in brede zin, omdat het begrip in een nieuwe vorm terugkomt op de politieke agenda.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Politici staan in direct contact met burgers in de samenleving en vangen hun geluiden en initiatieven op. Politici krijgen gelegenheid om in practische zin te ervaren welke thema's duurzame ontwikkeling in zich hebben. Politici leren om dit te verbinden aan hun eigen portefeuille.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Anderen kunnen leren dat onze samenleving veel creatieve mensen kent met inspirerende ideeŽn. Je kunt leren hoe deze te benutten voor je eigen inspiratie, op je werk, in je directe omgeving.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Mail ons welke politicus/politica jij in aanmerking vindt komen voor de Groep 21!
We willen zoveel mogelijk reacties uit alle gelederen van de bevolking.