Naam initiatief
Duurzame educatie in Lago do Cunia


Naam/namen initiatiefnemer(s)
Fronika de Wit, Eveline Bontje, Kathy Kayser, Christa Bouwhuis, Anderson Guedes, Fabiana Riva, Ana Paula de Melo, Paula


E-mail adres
lagocunia@gmail.com


Provincie
Heel Nederland


Adres
Sint Nicolaaslaan 4


Postcode
3984 JB


Plaats
Odijk

Doel
Continuiteit van het onderwijs, op een duurzame manier gebruikmakende van de hulpbronnen die aanwezig zijn, voor de jongeren in natuurreservaat Lago do Cunia (Rond˘nia, Braziliaanse Amazone).

Doelgroep(en)
jongeren (tussen de 12-25) woonachtig in Lago do Cunia

Door wie is het initiatief gestart?
Georganiseerde vrijwilligers

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, overig 

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheids organisatie
Procesondersteuning van een maatschappelijke organisatie 

Omschrijving initiatief
Met een groep van 4 Nederlandse studenten en 4 Braziliaanse studenten uit de stad Porto Velho, begonnen wij begin juni aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling in het natuurreservaat Lago do Cunia. Na een eerste bezoek zagen we dat er alleen basisonderwijs aangeboden wordt en dat kinderen maar tot hun 12e onderwijs genieten. Na dit basisonderwijs zijn ze genoodzaakt om of te gaan vissen met hun ouders, of - wanneer die mogelijkheid er is- naar de stad te trekken om daar verder te studeren.

Het is nu ons idee om een jongerencentrum op te zetten waar verschillende praktische en theoretische cursussen aangeboden worden. Bij deze cursussen wordt gebruik gemaakt van de kennis en hulpbronnen die in Cunia aanwezig zijn. Zo zijn er in Cunia veel verschillende zaadjes te vinden die gebruikt kunnen worden voor het maken van armbandjes, kettingen: artesanato. Daarnaast is er veel kennis onder de oudere bewoners over de geneeskrachtige, medicinale planten die in Cunia te vinden zijn. In het jongerencentrum willen we dat deze kennis wordt doorgegeven. De bewoners waren erg enthousiast over het idee en hebben zelf al verschillende andere voorbeelden van cursussen aangedragen. Zo willen ze graag een cursus voor het maken van zeep, van kaarsen, het maken van kleding en van verschillende fruit-zoetigheden. We willen met dit initiatief de jongeren van Cunia kennis laten maken met verschillende duurzame mogelijkheden, en alle producten die Cunia hen te bieden heeft. Daarnaast k!
unnen de producten die gemaakt worden in het jongerencentrum gebruikt worden om meer inkomsten te verkrijgen voor het eiland. Nu zijn ze vooral afhankelijk van de visvangst.

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Het initiatief leert jongeren op een duurzame manier met hun gemeenschap om te gaan. Er zijn in Cunia zoveel hulpbronnen en producten die op het moment niet gebruikt worden (ašai-zaadjes, cupuašu-vrucht, rubber, medicinale planten). Daarnaast is er zoveel kennis onder de oudere bewoners die nu verloren gaat. Ons initiatief wil gebruik maken van deze culturele en natuurlijke bronnen en er voor zorgen dat het voor jongeren ook interessant is om in Cunia te blijven en niet naar de stad te trekken.


Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
De jongeren leren bij het project wat ze kunnen doen met de verschillende producten die Cunia te bieden heeft. Er wordt nu niks gedaan met de zaadjes, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om armbandjes van te maken. Daarnaast zijn er medicinale planten, zoals copaiba en andiroba, die nu niet gebruikt worden, maar die gebruikt kunnen worden voor thee, zeep, cremes. In het jongerencentrum willen we cursussen aanbieden die de jongeren leren hoe en wat ze met deze materialen kunnen doen.

Daarnaast staan participatie en cooperatie hoog in het vaandel bij dit project. Het opzetten van het centrum gebeurt met participatie van de bewoners. Ook de verschillende cursussen zullen voornamelijk gegeven worden door bewoners die op die manier bepaalde kennis over kunnen dragen. Ook leren de jongeren in het centrum het belang van samenwerking. De cultuur in Cunia is nu nog veel meer ieder voor zich. Met de verschillende cursussen willen we de effectiviteit van samenwerking duidelijk maken.

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Anderen kunnen leren dat het van belang is om iniatiatieven te richten op jongeren. Door de aanwezige kennis over te dragen op de jongeren van Cunia wordt er gewerkt aan een duurzame samenleving en een duurzame toekomst. Jongeren zijn best bereid zich in te zetten voor duurzame ontwikkeling, maar af en toe hebben ze een klein steuntje in de rug nodig. De jongeren van Cunia waren erg enthousiast toen wij ze tijdens een workshop artesanato lieten zien hoe ze de aanwezige zaadjes op een leuke manier konden gebruiken. Ze waren allemaal erg enthousiast om dit verder te ontwikkelen en wilden graag meer leren.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
We zijn nu bezig met het opzetten van een centrum. Er zijn veel dingen en materialen die op het moment niet aanwezig zijn in Cunia. Voor nu maken we gebruik van het gemeenschapscentrum om onze workshops uit te voeren. Echter, om het een duurzaam karakter mee te geven, willen we graag een echt jongeren-centrum opbouwen met verschillende langlopende cursussen.