Naam initiatief
Duurzame Nederlandse ambassades als speerpunten van duurzaamheid in het buitenland

Naam/namen initiatiefnemer(s)
Informatiecentrum Duurzame Energie technieken (Idet)

Provincie
Heel Nederland


Adres
van Voordenpark 6 k


Postcode
5301 KP


Plaats
Zaltbommel


Doel
Door een kleine duurzame energieopwekking te realiseren op of nabij elke Nederlandse post in het buitenland toont Nederland haar inzet om te komen tot een meer duurzame mondiale samenleving.

 

Doelgroep(en)

  1. De Nederlandse ambassades
  2. De bezoekers van de Nederlandse ambassades tijdens ontvangsten en aanvragen voor bijv. visa's.


Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, overig

Omschrijving initiatief
Denk als concrete toepassing aan bijvoorbeeld 6 PV-panelen of een kleine urban windturbine aan de gevel en de ontvangstbalie of het secretariaat van de ambassade werkt volledig zelfvoorzienend op duurzame energie. Het toont de inzet en de intentie van Nederland om een stap te zetten naar een meer mondiale duurzame samenleving waarbij grenzen de "niet duurzaamheid - de emmisies" niet kunnen tegenhouden. Het probleem gaat ons allen aan!

Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Een verduidelijking van de Nederlandse intentie op het terrein van duurzame samenleving en de erkenning dat het een mondiale transitie dient te zijn.

Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
Zeer groot uitstralingseffect naar alle bezoekers van de ambassades en consulaten

Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Dat een mondiale duurzame transitie ook klein kan beginnen en dat kleine speerpunten overal op de wereld een toon tot verbetering kunnen zetten.

Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Een relatief klein budget. Kosten per ambassade gebouw ca. Ä 7.500,- te verhogen met een montageteam van twee mensen die alle ambassades langs gaat.

Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven?
www.idet.nl en www.dubotechniek.nl