Naam initiatief
Clean world / zwerfafval voorkomen door gebruik handsfreebag chone wereld, zwerfafval voorkomen door gebruik handsfreebag


Initiatiefnemer(s)
Emmy Agatha Kozel van Voskuilen
geboren 11-2-1933 in den haag


E-mail adres
emmyhandsfreebag@zonnet.nl


Provincie
Heel Nederland


Adres
Zieken 61


Postcode
2515 SB


Plaats 
Den Haag

 

Doel
Afval resten en flesjes enzovoorts na consumptie onderweg genoten, niet op straat/ plein/ park/ strand gooien, maar de handsfreebag gebruiken.

Doelgroep(en)
Snackbars en aanverwante bedrijven horeca. De consumpties die de klanten kopen meegeven in een handsfreebag of dastas (schoudertasje) van recyclebaar plastic.

Door wie is het initiatief gestart?
Individuele burger

Heeft het initiatief medestanders gevonden?
Ja, van (een) individuele burger(s)
Ja, van (een) individuele ondernemer(s)
Ja, van een groepje ongeorganiseerde burgers
Ja, van een bewonersorganisatie op dorps-, buurt, of wijkniveau
Ja, van een afdeling of groep uit een bestaande maatschappelijke organisatie
Ja, van de lokale overheid
Ja, van een groep ondernemers
Ja, overig

Is het initiatief ondersteund door een organisatie en zo ja door welke organisatie?
Inhoudelijke ondersteuning van een maatschappelijke organisatie
Inhoudelijke ondersteuning van een overheids organisatie
Financiele ondersteuning van een maatschappelijke organisatie

Omschrijving initiatief
Er bestaan veel ergenissen over zwerfafval. Waar gegeten wordt is het smerig. Maak het mensen makkelijk door ze iets aan te reiken waar ze hun aankopen/ en restanten in kunnen doen(afvalbak): de handsfreebag of dastas. "Wat een makkie, die zakkie!"


Wat draagt het initiatief bij aan een duurzame samenleving?
Mensen motiveren, leren respect te hebben voor de natuur en te laten zien en voelen hoe rijk wij eigenlijk zijn. Duidelijk maken wat we dagelijks, helemaal gratis, mogen beleven. Samen genieten!


Wat leren mensen die betrokken zijn bij het project (van elkaar, van het materiaal, van het proces)?
De onverschilligheid verdwijnt, we worden vriendelijker, we gaan anders met elkaar om, wanneer we zien dat de mensen om ons heen hun eigen rommel opruimen. Doen!


Wat kunnen anderen van dit initiatief leren?
Opvoeders moeten hun kinderen zo jong mogelijk laten zien waar zij hun snoeppapiertje en rommeltjes in de prullebak moeten gooien. Jong geleerd is oud gedaan.


Wat heb je nodig om dit initiatief te realiseren?
Medewerking, samenwerking van instanties. Subsidie om de fabrikant (die ik in Nederland na ruim vier jaar heb gevonden en grote mogelijkheden heeft) te ondersteunen


Indien u de informatie op dit formulier heeft ontleend aan een website kunt u dan hier de bron aangeven? 
Nationale Toekomstprijs (Duurzame Dinsdag).