Annemarie van Doorn (jury-voorzitter)
Annemarie van Doorn is vice president duurzame ontwikkeling bij ABN AMRO en houdt zich specifiek bezig met duurzaam bouwen, mobiliteit en (groen) financiering.
Ze is mede initiatief nemer en bestuurslid van de Dutch Green Building Council, een stichting met inmiddels meer dan 170 participanten, die als doel heeft de bouwsector structureel te verduurzamen. Daarnaast ze betrokken bij het initiatief Amsterdam Bright City. ABC is een ontmoetings-en broedplaats waar door samenwerking tussen bedrijven, studenten en kenniswerkers, diverse duurzame innovatieve projecten worden ontwikkeld en uitgevoerd.

 


Dirk Minne Vis
Dirk Minne Vis is regiodirecteur bij Syntens. Syntens zet ondernemers aan tot succesvol innoveren, waarbij het gaat om vernieuwing van product, dienst, proces of organisatie. Dat gebeurt op basis van adviezen, voorlichtingsbijeenkomsten en doorverwijzing naar een netwerk van experts en kennisinstellingen.
Innovatie en duurzaamheid zijn met elkaar verweven, geen innovatie zonder duurzaamheid en geen duurzaamheid zonder innovatie. Innovaties beginnen met ideeën, om die goed te vermarkten is ondernemerschap nodig, Daar helpt Syntens bij, voor een duurzaam succes.


 

Gert-Jan Cornel
Gert-Jan Cornel is vanaf 1 juli 2007 directeur/bestuurder bij PRIMO nh, een Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO) in Noord-Holland. Opgeleid als sociaal- en arbeids- en organisatiepsycholoog werkte hij in de trainingswereld, tien jaar in de innovatiewereld en als directeur van een grote lokale welzijnsorganisatie.

Al op jeugdige leeftijd voerde hij milieugerichte acties. De laatste tien jaar is aandacht voor sociale duurzaamheid de insteek en dat te verbinden met MVO/MBO en duurzaamheid in brede zin. Als voorzitter van CMOnet geeft hij daar nu ook op landelijke schaal, met kennis vanuit de haarvaten van de samenleving, vorm aan.

 


Maurits Groen
Maurits Groen richtte in 1982 het eerste Nederlandse milieucommunicatiebureau op: Maurits Groen Milieu en Communicatie. Nog altijd is hij daarvan directeur, maar daarnaast fungeert hij als politiek adviseur van het RegieOrgaan Energietransitie en als adviseur van het Klimaatbureau van de gemeente Amsterdam. Zijn bedrijf adviseert bedrijven overheden en milieuorganisaties, geeft zelf boeken uit en distribueert films (najaar 2009: première van “The Age of Stupid”). In 2006 en in 2008 haalde hij Al Gore naar Nederland, vertaalde diens boek en co-organiseerde de filmpremière van “Een ongemakkelijke waarheid”. Maurits Groen is o.a. lid van het Urgenda Platform, van de Bioraad en van de Adviesraad van de Nederlandse tak van Club van Rome.