U bent hier:  Home  /  Prijzen  /  Duurzame Dinsdag-prijs

Over de Duurzame Dinsdag-prijs

Een prijs voor een sectoroverschrijdend initiatief

Behalve de themaprijzen, reikt de jury ook nog een sectoroverschrijdende prijs uit. Deze prijs is voor ideeën die betrekking hebben op alle of combinaties van de volgende thema's: sociale innovatie, voedsel, mobiliteit, energie, techniek, sociale innovatie, natuur, circulaire economie of een ander duurzaam thema. Wil jij kans maken op de Duurzame Dinsdagprijs? Dien dan jouw idee uiterlijk 6 juni in.

De winnaar van 2020
Vorig jaar wisten de Caring Farmers de Duurzame Dinsdag prijs in de wacht te slepen. Caring Farmers streven naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw en nodigen in hun aanpak iedereen (boeren, burgers, wetenschappers en ketenpartijen) uit om mee te doen en mee te denken. Op een vreedzame en verbindende manier werken de Caring Farmers aan vele belangrijke actuele onderwerpen als dierenwelzijn, biodiversiteit, bodemkwaliteit en kringlopen.